Niniejszy dokument dokument polityki prywatności i stosowanych plików cookies zawiera informacje o ochronie Twoich danych osobowych, Twoich prawach, celach przetwarzania.

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje stosowanych pojęć:

a) Serwis, witryna, sklep, strona - niniejsza strona internetowa https://evanlite.com
b) Użytkownik - osoba przeglądająca i użytkująca stronę evanlite.com, wraz z dostępem do jej funkcjonalności, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

2. Administratorem serwisu jest firma Lemonbike.eu Gabriela Fabian, z siedzibą ul. Armii Krajowej 5, 44-120 Pyskowice

3. Możesz się z nami skontaktować na następujące sposoby:

- Poprzez pocztę elektroniczną e-mail pod adresem info@evanlite.com
- Listownie, adres ul. Armii Krajowej 5, 44-120 Pyskowice.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dla poprawnej realizacji zamówień, obsługi Klienta, akcji promocyjnych przetwarzamy dane osobowe. Przykładamy dużą wagę do ich bezpieczeństwa. Prosimy zapoznać się z zasadami przetwarzania danych, a także z prawami osoby, której dane są gromadzone.

2. W celu poprawnego przeprowadzenia procesów: realizacji zamówień, kontaktu z Klientami, możliwością przedstawienia ofert handlowych, analizy ruchu internetowego, działam promocyjnych, wykorzystujemy następujące dane osobowe:
- Imię i nazwisko
- Adres zamieszkania
- Numer telefonu
- E-mail
- Numer IP


3. Dane, które gromadzimy są niezbędne do przeprowadzenia wyżej wymienionych procesów. Co istotne, nie zbieramy nadmiaru informacji. Wszystkie powierzone dane zostały ograniczone do minimum względem wymaganej funkcjonalności określonego procesu. Ponadto zabezpieczamy udostępnione dane na wszystkie możliwe dla nas technologicznie sposoby ich ochrony (odpowiednie szyfrowanie, zabezpieczenia i ochrona systemów informatycznych, minimalizacja ilości osób, które mają styczność z obsługą danych).

III. Prawa danych osobowych

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi, Klientowi e-sklepu, osobie której dane są przetwarzane przysługują poniższe prawa:

1. Dostęp do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane mogą znajdywać się w naszym serwisie ma prawo uzyskać potwierdzenie od administratora jakie dane są gromadzone, a także uzyskać do nich dostęp. Administrator ma obowiązek dostarczyć kopie danych jakie są przetwarzane.

2. Modyfikacja danych (art. 16 RODO)
Jeżeli przetwarzane dane osobowe są błędne i nieprawidłowe, osoba której dane się dotyczą ma prawo wymagać ich sprostowania.

3. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
Osoba, której dotyczą się przetwarzane dane ma prawo żądać od Administratora ich usunięcia. Dane zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli odnoszą się do jednej z poniższych okoliczności: – Dane przestały być niezbędne do celów w których zostały zebrane np. wysyłka zamówienia – Zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta – Osoba, której dotyczą dane na mocy art. 21 ust. 1 sprzeciwia się ich przetwarzaniu

4. Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane są przetwarzane, może żądać ograniczenia ich przetwarzania jeśli: a) Dane są nieprawidłowe (do czasu ich poprawy) b) Dane są przetwarzane w nadmiarze, niezgodnie z prawem, a osoba, do której dane się odnoszą, sprzeciwia się ich usunięciu, chcąc ograniczyć prawa do ich wykorzystania.

5. Możliwość sprzeciwu przetwarzania Osoba, której dane są przetwarzane w celach marketingowych może w dowolnym czasie zażądać zaprzestania ich gromadzenia, a także usunięcia.

6. Osoba, której dotyczą się przetwarzane dane może realizować wszystkie swoje powyżej opisane prawa kontaktując się na adres mailowy info@lemonbike.eu. Można to zrobić także listownie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora danych.

7. Administrator jak najszybciej, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, udzieli informacji odnośnie działań, które zostały podjęte wobec prośby i żądań osoby, której dane są przetwarzane.

Odbiorcami udostępnianych danych osobowych mogą być: operatorzy płatności, firmy kurierskie, podmiot odpowiadający za hosting Sklepu, banki, serwisy partnerskie, kancelarie prawne i firmy windykacyjne, podmiotu zajmujące się administracją Sklepu i dostarczeniem narzędzi webowych celem obsługi Sklepu.

IV. Pliki cookies

1. Strona https://evanlite.com korzysta z plików cookies. Wykorzystywane pliki cookies dzielą się na 2 grupy:

- Sesyjne (zapisywane do czasu opuszczenia strony)
- Stałe (zapisywane na komputerze przez określony czas)

2. Użytkownicy strony przy pomocy ustawień przeglądarki mogą dokonać zmian w zakresie cookies. Przeglądarka internetowa pozwala na ich usunięcie, a także blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji przeglądarki, ustawieniach lub pomocy. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by uniemożliwiła przechowywanie plików cookies na używanym urządzeniu. Użytkownik w każdej chwili za pośrednictwem przeglądarki internetowej ma możliwość usunięcia zapisanych na urządzeniu plików cookies. Szczegółowe informacje są dostępne w dokumentacji używanej przeglądarki internetowej.

3. Pliki cookies są używane do efektywniejszego działania strony i jej poprawnej obsługi. Cookies to małe pliki tekstowe, które mają swój indywidualny identyfikator i są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dzięki nim może być np. zmierzona interakcja z treściami na stronie.

4. Serwis korzysta z plików cookies pochodzących z zewnętrznych serwisów celem obsługi danych analitycznych serwisu i działań reklamowych. Użytkownik strony ma prawo do nie zaakceptowania stosowania plików cookies pochodzących z zewnętrznych serwisów. Pliki cookies zewnętrznych serwisów pochodzą od: Google Analytics - dostarczanych przez następujące firmy: Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) celem analizy ruchu w serwisie ; Google Ads - dostarczanych przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) celem wyświetlania reklam i działań promocyjnych ; Pixel FB (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) - celem wyświetlania reklam i działań promocyjnych.

5. Podczas wizyty na stronie evanlite.com po raz pierwszy (z nowego adresu IP) użytkownik strony zostanie poinformowany o stosowanych plikach cookies wraz z możliwością ich odrzucenia, poza możliwością odrzucenia plików cookies, niezbędnymi do poprawnego działania witryny, które są anonimowe.

6. Strona wykorzystuje pliki cookies dostarczane przez serwisy zewnętrzne, która mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych, udostępniane dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016, której pełna treść dostępna jest pod linkiem internetowym: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250

Administratorem serwisu jest Lemonbike.eu Gabriela Fabian, ul. Armii Krajowej 5, 44-120 Pyskowice

Shopping cart

0

No products in the cart.

EVANLITE®‎